Taiwan, November 2011

  • Viburnum taitoense (Photo by Kuo-Fang Chung) 
  • Ching-I Peng, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2011 (Photo by Kuo-Fang Chung) 
  • Jer-Ming Hu and Michael 
  • Kuo-Fang Chung with Tetrapanax 
  • Viburnum taiwanianum 
  • Michael with Viburnum parvifolium (Photo by Kuo-Fang Chung) 
  • Viburnum taiwanianum (Photo by Kuo-Fang Chung) 
  • Michael pressing plants (Photo by Kuo-Fang Chung)