Taiwan, November 2011

  • Viburnum taitoense (Photo by Kuo-Fang Chung)
  • Ching-I Peng, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2011 (Photo by Kuo-Fang Chung)
  • Jer-Ming Hu and Michael
  • Kuo-Fang Chung with Tetrapanax
  • Viburnum taiwanianum
  • Michael with Viburnum parvifolium (Photo by Kuo-Fang Chung)
  • Viburnum taiwanianum (Photo by Kuo-Fang Chung)
  • Michael pressing plants (Photo by Kuo-Fang Chung)